Omdømmebarometeret er et objektivt verktøy for utvikling av attraktive regioner, og har som mål å kartlegge hvilke posisjoner de utvalgte regionene har på viktige områder som næring, jobbmuligheter og utdanning.

Barometeret tar utgangspunkt i hvilke inntrykk befolkningen har av ulike steder, og dette gir grunnlag for lokale evalueringsprosesser, planlegging og strategivalg.

Omdømmebarometeret inneholder en rekke spørsmål som gjør det mulig å utarbeide tidsserier. Omdømmebarometeret ble første gang lansert i 2006 av Ordkraft.